PODELITE

Signalizacija tokom vožnje

Nenad Savić 02 Dec 2023 komentara: 0 pregleda: 150
Signalizacija tokom vožnje

 

U saobraćaju je od vitalnog značaja da vozači pravilno koriste signalizaciju koja postoji na njihovim vozilima. Na taj način oni pokazuju šta nameravaju da urade, tako da drugi učesnici imaju dovoljno vremena da reaguju i preduzmu potrebne mere. Ukoliko se desi da vozač (zbog neznanja, nemarnosti ili neodgovornosti) zaboravi na svoju signalizaciju, može da izazove ozbiljnu nesreću.

Koje vrste signalizacije postoje i kada vozači moraju da je koriste, pročitajte u nastavku teksta.

 

Vrste signalizacije u vozilima

Žmigavci (indikatori ili pokazivači pravca) –koriste se prilikom promene pravca i položaja na putu;

Uključivanje svih žmigavaca –  uključivanje četiri žmigavca je znak opasnosti i treba da se koristi samo u određenim situacijama: kada se vozilo pokvari, kada ometa saobraćaj, kada se desi sudar ili neka ozbiljna opasnost, kada vozilo mora nakratko da stane pored puta, itd. Vrlo je važno da se ovaj signal ne zloupotrebljava, kao na primer za nepropisno i predugo parkiranje na ulici (dok se “skokne” do pekare, kladionice i sl.);

Stop svetla – to su crvena svetla na zadnjem delu vozila koja se uključuju kada se pritisne kočnica. Ovaj signal ima za cilj da se drugi učesnici saobraćaja upozore da vozilo nemarava da uspori ili stane. Ako vozilo pozadi vozi preblizu, potrebno je nežno dodirnuti kočnicu bez promene brzine. Stop svetla će se upaliti i drugi vozač će znati da treba da prilagodi svoju brzinu;

stop svetlo

Signalizacija pomoću položaja vozila - i sam položaj vozila na putu je na neki način davanje signala o namerama. Na primer, kada je potrebno skrenuti levo, vozilo treba da se pozicionira levo u traci, što bliže sredini puta. Druga vozila će usporiti ili se zaustaviti. Ako je put ili raskrsnica šira, na ovaj način vozilo koje namerava da skrene ostavlja dovoljno mesta da ga zaobiđu;

Sirena – služi za upozoravanje drugih učesnika saobraćaja pomoću zvuka. Svedoci smo da se sirene veoma često zloupotrebljavaju od strane nesavesnih vozača koji trubeći iskazuju svoju ljutnju, bes i agresivnost. Sirene treba da se koriste samo kada je neophodno i kada se primeti da drugi vozači ne reaguju na ostale vrste signalizacije;

Blinkanje farovima – preko ovog signala se upozoravaju vozači koji dolaze u susret na neku opasnost;

Korišćenje ruku – biciklisti, pešaci i motorciklisti (pa i sami vozači automobila kao dodatna signalizacija) koriste ruke kako bi pokazali svoje namere prilikom skretanja ili zaustavljanja.

 

Procedura prilikom skretanja

Kada vozač namerava da skrene levo ili desno treba da prati sledeću proceduru:

  • Da ustanovi položaj i brzinu drugih vozila, pešaka, biciklista ili motorciklista;
  • Da pogledom u retrovozor proveri da li se neko nalazi iza njega ili sa strane;
  • Kada se uveri da je sve u redu, treba da uključi žmigavac, smanji brzinu i prestroji se na levu ili desnu stranu puta u zavisnosti na koju stranu treba da skrene;
  • Žmigavci moraju da se uključe na vreme kako bi drugi vozači imali vremena da prilagode svoju vožnju;
  • Posle izvršenog skretanja, treba isključiti žmigavce i ponovo proveriti ogledala;
  • Svo vreme vozač mora pažljivo da prati druge učesnike i njihove signale. Može da se desi da neko vozi prebrzo ili preblizu, da ne primeti znak žmigavcima i ne reaguje na vreme; 
  • Dešava se i da žmigavci i stop svetla nisu ispravni, što veoma leko može da dovede do fatalnih ishodq. Sa manevrima skretanja, preticanja i zaustavljanja treba nastaviti samo kada je vozač maksimalno siguran da je bezbedno da to uradi.

U kojim situacijama treba da se da signal?

Signalizacija mora da se upotrebljava u sledećim situacijama:

 

Skretanje na raskrsnicama

Davanje žmigavca na raskrnici je obavezno. Čak i kada su trake obeležene i svi znaju da vozolo skreće, treba to jasno i pregledno pokazati. Kada se vozilo približava raskrsnici, osim uključivanja žmigavaca, potrebno je i preko stop svetla dati znak vozilima pozadi da se brzina smanjuje.

 

Preticanje i promena trake

Bez obzira na vrstu puta - da li se radi o autoputu ili lokalnom putu, prilikom preticanja drugih vozila treba obavezno da se uključi žmigavac.

Žmigavacl treba da se koriste i prilikom zaobilaženja parkiranih vozila pored puta.

Posebna pažnja treba da se posveti preticanju biciklista i pešaka koji se kreću kolovozom. Njih prvo treba upozoriti kratkim pritiskom na sirenu, a zatim dati žmigavac i zaobići ih u što je mogućem širem luku kako ne bi došlo do kolizije.

 

Prilikom zaustavljanja i kretanja sa parkinga

U praksi se često dešava da prilikom parkiranja ili isparkiranja u blizini nema nikog, ali se ipak preporučuje da vozači usvoje naviku da i tada daju signal žmigavcima.

 

Kružni tokovi

Na kružnim tokovima je pravilna signalizacija od vitalnog značaja. Razlikuju se situacije u velikim ili u manjim kružnim tokovima. Pravilo je da se žmigavci obavezno daju kada se prilazi i izlazi iz kružnog toka.

Ali, ponekad je na manjim kružnim raskrnicama bolje ne koristitii žmigavce kako se drugi vozači ne bi zbunili. Kod većih kružnih tokova, koji se sastoje od više traka, prilikom prelaženja iz jedne u drugu žmigavci su obavezni. Važan je i tajming davanja svetlosnog signala, ako se uključi prerano ili prekasno, može doći do ozbiljnih posledica po vozača i drugih učesnika u saobraćaju. Veoma često se u velikim i komplikovanim kružnim tokovima koristi sirena, pa i signaliziranje rukama.

davanje žmigavca na raskrsnici

I na kraju

Prilikom davanja signala u toku vožnje, vozači treba da budu svesani svog okruženja i na koga i kako će njihovi postupci da utiču.

Kada se da signal, on mora da je jasan i nedvosmislen. Ako nameravate da pretičete, dajte signal i uradite preticanje što je brže i bezbednije moguće, veoma je opasno dati žmigavac i oklevati. Neko ko vozi iza vas, može da krene u preticanje i tako ugrozi i vašu i svoju bezbednsot.

Kada se manevar završi, žmigavac treba obavezno da se isključi.

Davanje signala u vožnji je ponekad siva zona. Postoje slučajevi kada moraju da se daju, kao na primer prilikom preticanja ili skretanja sa puta, ali postoje slučajevi kada vozač treba da proceni situaciju. Dobra teorijska podloga, iskustvo i rutina u vožnji pomažu vozačima da pravilno procene kako i kada da koriste signalizaciju tako da ne ugroze bezbednost u saobraćaju.

 

Slike: https://www.pexels.com/

 

signalizacija u saobraćaju, signali tokom vožnje, vrsta signalizacije na vozilima

KOMENTARI (0)

Dodaj komentar


Kontaktirajte nas

PronadjiAuto
Telefon:
Email: office@pronadjiauto.com

Korisne adrese

Izdvojeno