PronadjiAutoAuto oglasiRenault

Renault Megane 1.6 16v 2002

Kilometraža: 139000 Km | Pregleda: 1765

2,250 €

Renault

Brend

139000

Km

manualni

Menjač

79 KW

Snaga

5

Vrata

2002

Godište

Benzin

Gorivo
Koriščen kao porodični auto. Uve zen iz Nemačke od p r v o g v l a s n i k a 2 0 12 i o d ta d pr e� �a o m a n j e o d 2 5 0 0 0 km. Nik ad uda ran , u teg nut , u dob an za v ož n ju, bez kor o zij e , i prv i vl a snik i ja smo ne pu� � � ���� � � � ači . Unu t ra š n jost o � � uvana , p olu k o� �� � ��� �a, m ul ti v ol an, b ord k o mpju te r ,r ad io C D , gr e ja č i st a kl a i re t rov i z or a,man u el na kli ma, m aglenke , s ve ra d i. Ma li p otro�� �� � �� ��� � �� ��� � �� � ��a č ( 6. 5 d o 7.5 p o g rad u, 5 .0 do 6 . 0 na o tv ore nom, na r avno a k o se ne divlja p o ga s u) . Im a 4 r el a ti vno no ve zi mske gu me ( pr edn j e s tavlje ne 2 0 1 4 , zad n je 2013) . Dobr o o� �� �u van a u t o sa još m no go kilomet ara i spr ed se be. V re di p ogl eda ti. Na pomena- zvati p osle 1 4h . Vik en do m može bi lo k a d .
Nema video zapisa.
Nema prikaza ovog vozila.
Nema komentara za ovo vozilo. Budite prvi koji će komentarisati ovu marku i model vozila.

Dodaci

Kontaktirajte nas

PronadjiAuto
Telefon:
Email: office@pronadjiauto.com

Korisne adrese

Izdvojeno