PronadjiAutoAuto oglasiAlfaRomeo

AlfaRomeo 147 1.6 twin spark 2004

Kilometraža: 144000 Km | Pregleda: 1024

2,200 €

AlfaRomeo

Brend

144000

Km

manualni

Menjač

105 KS

Snaga

5

Vrata

2004

Godište

Gas+Benzin

Gorivo
HITNA PRODAJA, AUTO BEZ ULAGANJA! A uto je u mom vlasnist v u o d 2 0 0 8 g o d ine. Re gi st ro va n je d o 24 .j un a2 01 6. T oca k b oca je u gep eku . P unj enj e g asn og r ezer voar a je na isto m me stu gde i za b enzin ski r ezerv oar, posto ji na sta vak za pu nje nje . G ume do bre . R edov no serv isi ran. Ko risc en kao por odic an a uto. G as ni u re dj aj r ea te stir an 2 4.jun a2 01 5. Pr od aj em ga j er sam ku pi o veci p or odicni a ut o.
Nema video zapisa.
Nema prikaza ovog vozila.
Nema komentara za ovo vozilo. Budite prvi koji će komentarisati ovu marku i model vozila.

Dodaci

Kontaktirajte nas

PronadjiAuto
Telefon:
Email: office@pronadjiauto.com

Korisne adrese

Izdvojeno